ZWROT (odstąpienie od sprzedaży)

1. Odstąpienie od umowy przysługuje konsumentowi będącemu osobą fizyczną który nabywa produkt w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.


2. Konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (dla ułatwienia drogą e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.


3. Następnie w ciągu 14 dni należy odesłać towar z dokumentem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu na adres:

    KOKARDA Monika Niećko
    ul. Piłsudskiego 9, 46-320 Praszka


4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, do 14 dni klient ma obowiązek poinformowania, że dokona zwrotu.


5. Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.


7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.


9. Nie odbieramy zwrotów wysłanych za pobraniem.


10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy


DLA UŁATWIENIA UDOSTĘPNIAMY GOTOWY FORMULARZ KTÓRY NALEŻY WYPEŁNIĆ I DOŁĄCZYĆ DO PRZESYŁKI
Plik do pobrania: Formularz zwrotu - odstąpienie od sprzedaży [PDF]

REKLAMACJA / RĘKOJMIA

1. Oferowane przez nasz sklep przedmioty są nowe i nie posiadają wad.


2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne .


3. Reklamację mogą Państwo przesłać w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub dla ułatwienia i przyśpieszenia procesu reklamacyjnego drogą elektroniczną garderoba@onet.pl


4. W przypadku zgłoszenia reklamacji sprzedający zobowiązuje się:
    - wymienić towar na nowy (jeśli jest dostępny w sklepie stacjonarnym) lub
    - zwrócić koszt przedmiotu wraz z poniesionymi kosztami wysyłki.


5. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej    stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.


6. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.


7. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur: http://www.uokik.gov.pl/


8. Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.


9. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami


DLA UŁATWIENIA UDOSTĘPNIAMY GOTOWY FORMULARZ KTÓRY NALEŻY WYPEŁNIĆ I DOŁĄCZYĆ DO PRZESYŁKI
Plik do pobrania: Formularz reklamacyjny [PDF]